Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM

Đoàn kết toàn dân xây dựng Nông thôn mới Bình Xuyên

Thứ Ba, 27/09/2016

Xây dựng nông thôn mới cần sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó, mỗi tổ chức có chức năng, nhiệm vụ của mình. Với tư cách là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Mặt trận giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, MTTQ huyện Bình Xuyên đã thể hiện được vai trò của mình, góp phần cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng thành công chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ông Diệp Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng và nhân dân là người được thụ hưởng thành quả, vì vậy người dân phải làm chủ và là người trực tiếp tham gia thực hiện xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu được vai trò, ý nghĩa cũng như trách nhiệm của mình trong chương trình xây dựng NTM. Để nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ các cấp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Bình Xuyên duy trì đều đặn các hội nghị giao ban định kỳ, tổ chức phân công các uỷ viên theo dõi từng đơn vị, bám sát phong trào xây dựng NTM ở từng cơ sở. Kịp thời triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào đến từng địa bàn dân cư. Hàng năm tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân" tại 151 thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã chủ động đưa các nội dung tuyên truyền vào các buổi họp, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động góp phần quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về chương trình, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục từng bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực biến chương trình xây dựng NTM thành một phong trào rộng lớn.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình công tác, MTTQ huyện chủ động hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thành lập các nhóm nòng cốt tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM. Mỗi nhóm đều có nội quy và quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động ở từng khu vực, từng nội dung, từng nhóm hộ gia đình…Đến nay, MTTQ huyện đã tổ chức thành lập được 151 nhóm điểm trên địa bàn toàn huyện với nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng NTM; vận động nhân dân trực tiếp hiến kế, hiến công tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt, 100% các nhóm nòng cốt đã tổ chức phân công thành viên và vận động nhân dân hàng tuần vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét cống rãnh. Tiêu biểu như: Thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn; thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ; thôn Quảng Khai, xã Thiện Kế…

Từ việc tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, hiến ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với phương châm "Lấy sức dân để chăm lo cho dân", những năm qua, MTTQ huyện đã vận động nhân dân hiến được 17.182m2 đất nông nghiệp, 1.687m2 đất ở, đóng góp gần 3 tỷ đồng và gần 4.000 ngày công để xây dựng các công trình NTM. Có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, với 8/10 xã đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn ở nhiều xã được đổi mới, thôn, xóm khang trang, sạch đẹp hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Các xã về đích NTM đã đem lại cuộc sống mới cho người nông dân, làm cho bộ mặt nông thôn Bình Xuyên ngày càng khởi sắc, điều đó có phần đóng góp không nhỏ từ mặt trận đoàn kết toàn dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; trong đó gắn thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của các tổ liên gia, câu lạc bộ, các mô hình tự quản ở khu dân cư. Để đây thực sự là những hạt nhân tích cực trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào xây dựng NTM; duy trì, giữ vững và phát huy thành quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Bình Xuyên.

Thành NamTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: