Kinh Tế » Vĩnh Phúc chung sức XD NTM
Xã Vĩnh Ninh: Nhà văn hóa thôn thực sự phát huy hiệu quả
Thứ Ba, 12/12/2017   trong mục Kinh Tế

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân ở khu dân cư, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường) tập trung nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả các nhà văn hóa (NVH) thôn, trung tâm văn hóa xã,góp phần nâng cao tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Dồn thửa đổi ruộng cần sự đồng thuận của người dân

Đó là tâm sự của Bí thư Đảng ủy xã Cao Đại (Vĩnh Tường) Đỗ Thị Sáng với chúng tôi. Theo đồng chí Sáng, dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) là chủ trương đúng của tỉnh nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô lớn, phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác của từng loại đất, thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Để DTĐR thành công rất cần sự đồng thuận của người dân.

Hoàng Đan phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được Đảng ủy, chính quyền xã Hoàng Đan (Tam Dương) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo ban hành công văn số 1449/UBND-TCKH về việc giải ngân nguồn vốn thanh toán nợ XDCB trường học theo Quyết định số 248/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Nữ trưởng thôn gương mẫu
Thứ Tư, 20/09/2017   trong mục Kinh Tế

Hơn 10 năm gắn bó với công tác xã hội, trong đó có hơn 7 năm làm trưởng thôn, chị Phạm Thị Nhàn, Trưởng thôn thôn Mới, xã Hoàng Đan (Tam Dương) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu, thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, thực hiện các giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Phát triển "Mỗi xã một sản phẩm" trong xây dựng nông thôn mới

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình lớn được Bộ NN&PTNT triển khai trên cả nước, nhằm phát triển kinh tế từ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa, danh thắng của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Đổi thay ở Hợp Lý
Thứ Ba, 29/08/2017   trong mục Kinh Tế

Là xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc của huyện Lập Thạch, xã Hợp Lý có tổng diện tích tự nhiên hơn 762ha với hơn 5.100 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 3%; hệ thống cơ sở hạ tầng ít được đầu tư đã ảnh hưởng tới sự phát triển KT-XH của địa phương.

Thứ Ba, 29/08/2017   trong mục Kinh Tế

Đến huyện nông thôn mới (NTM) Bình Xuyên những ngày này, cảm nhận rõ nét nhất của chúng tôi là sự đổi thay nơi đây. Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa,

Vĩnh Tường tháo gỡ khó khăn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017

Thành lập các Tổ công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn để giúp đỡ các xã hoàn thành các tiêu chí khó là cách làm hay,