Kinh Tế » Tin tức

Sẽ đánh giá năng lực điều hành của 33 cơ quan, đơn vị và 1.000 doanh nghiệp

Thứ Ba, 02/07/2019

Đó là kế hoạch vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019 (DDCI2019).

Theo đó, năm 2019, tỉnh sẽ khảo sát 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh; 24 sở, ban, ngành và 9 UBND huyện, thành phố. Nội dung khảo sát, điều tra các chỉ số thành phần của DDCI năm 2019, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của các sở, ban, ngành và địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương. Sử dụng bộ câu hỏi để tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng điều hành…

Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, sau đó hoàn tất thu phiếu khảo sát; phân tích số liệu và hoàn thiện báo cáo phân tích DDCI trong khoảng từ tháng 12/2019- 1/2020. Dự kiến quý I/2020 sẽ công bố Báo cáo kết quả DDCI 2019.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: