Kinh Tế » Tin tức

Thu hồi vốn REII đạt 99,8% kế hoạch năm 2018

Thứ Hai, 21/01/2019

Đây là báo cáo kết quả thu hồi vốn REII tại Hội nghị tổng kết công tác thu hồi vốn dự án REII năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Trung tâm Năng lượng, Sở Công thương tổ chức sáng 17/1/2019.

Dự án REII được đầu tư trên địa bàn 105 xã trong toàn tỉnh (trong đó 6 xã thuộc huyện Mê Linh đã bàn giao về Hà Nội) với tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị bàn giao vốn thuộc dự án REII tỉnh cho các đơn vị, tổ chức phân phối kinh doanh điện nhận để quản lý và hoàn trả vốn, trong năm 2018, Trung tâm Năng lượng thực hiện ký hợp đồng kinh tế, cam kết trả nợ gốc và lãi vay dự án REII đối với các đơn vị kinh doanh điện nông thôn (LDU). Kết quả, đã thu hồi được gần 26,5 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm 2018.

Tham luận tại hội nghị, đại diện một số HTX đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thu hồi vốn; đồng thời đưa ra một số kiến nghị liên quan tới vấn đề ân hạn lãi, đầu tư cải tạo lưới điện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Trên cơ sở những tồn tại cũng như kiến nghị đề xuất, hội nghị đã đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu hồi vốn gần 27 tỷ đồng trong năm 2019.

Nguyễn HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: