Kinh Tế » Tin tức

Trung tâm Kỹ thuật rau hoa quả xây dựng nhiều vùng sản xuất chuyên canh

Thứ Hai, 14/04/2014

Là một đơn vị sự nghiệp khoa học, với nhiệm vụ duy trì, lưu giữ, bảo tồn giống gốc, khảo nghiệm, lai tạo và sản xuất các loại giống rau, hoa, quả có năng suất, chất lượng cao, các giống quý hiếm, hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật rau hoa quả Vĩnh Phúc đang có khoảng 2.000 cây đầu dòng (cây bố mẹ) với chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu lai, ghép, cải tạo giống gồm các loại như: xoài, bưởi Diễn, hồng, hồng xiêm, nhãn chín muộn, khế ngọt, cam canh, chanh, ổi Đài Loan, vải chín sớm, hoa loa kèn, hoa phăng sê của Hà Lan, hoa ly của Chi Lê…

Trung tâm đã tiến hành chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ sản xuất, cung ứng các giống rau quả có năng suất, chất lượng cao đáp ứng 1 phần yêu cầu sản xuất, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái trong tỉnh. Hiện nay, Trung tâm xây dựng được 6 vùng dưa chuột tại các xã An Hòa, Hướng Đạo, Hoàng Lâu, Duy Phiên và thị trấn Hợp Hòa của huyện Tam Dương với tổng diện tích 186ha; 3 vùng cà chua với tổng diện tích 50ha ở 2 huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; 1 vùng bí xanh tại xã An Hòa với diện tích 10ha; 1 vùng trồng ớt tại xã Hoàng Lâu, Vân Hội (Tam Dương) với diện tích 10ha và 1 vùng hoa loa kèn tại Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả với diện tích 3ha.

Mai Thơ


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: