Kinh Tế » Tin tức

Thị xã Phúc Yên: Phấn đấu hoàn thành tiêm phòng GSGC trước thời gian

Thứ Sáu, 04/04/2014

Tính đến ngày 2/4/2014 thị xã Phúc Yên đã tổ chức, triển khai tiêm phòng được 2.623 con trâu, bò đạt 61,2%KH, 988 con lợn đạt 57,5%KH. Riêng tiêm phòng cho đàn gia cầm đã kết thúc ngày 14/3/2014, kết quả tiêm được 27.278 con, đạt 96,6 %KH. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh cho 3.560 hộ.

Ông Trần Quang Trung-Trạm Trưởng Trạm Thú y Thị xã Phúc Yên cho biết: Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi cục Thú y tỉnh, UBND Thị xã, Trạm Thú y đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng như tác dụng của việc tiêm phòng. Đồng thời chỉ đạo hệ thống thú y trên địa bàn tập trung triển khai quyết liệt tiêm phòng triệt để, đảm bảo trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng vắc xin. Thị xã Phúc Yên sẽ kết thúc tiêm phòng đợt 1 trước ngày 10/4/2014.

Dương Minh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: