Kinh Tế » Tài chính tiền tệ
Chuyện lạ Hải Dương: Phiên chợ duy nhất trong năm không mặc cả
Chủ Nhật, 18/02/2018   trong mục Tài chính tiền tệ

Khi mua các mặt hàng thì người bán – người mua không mặc cả giá bao giờ mà tự ngầm quy định giá thành với ước vọng mua sự may mắn cho một năm thịnh vượng.

Từ ngày 1/2/2018, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai thêm 42 thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Vương Đình Huệ đã đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các định mức kinh tế- kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện vào giá theo cơ chế thị trường.

Để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện các chính sách, chế độ và tăng cường chủ động cho cơ quan, đơn vị, thủ trưởng cơ quan được quyền quyết định một số mức chi không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo Nghị định số 150/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022 (VN-EAEU FTA) đến năm 2018, Biểu thuế này có 5.535 dòng thuế được cắt giảm về 0%.

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, giảm thuế để thu hút nhà đầu tư không phải là mới mẻ, đặc thù mà đã được áp dụng phổ biến và không phải nơi nào cũng thành công, do đó cần lưu ý khi áp dụng tại các đặc khu.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp.