Kinh Tế » Giá cả thị trường
Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Hôm nay, 4 giờ trước   trong mục Kinh Tế


 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.710.000

 

 

3.725.000

 

 

 

  

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.700.000

 

 

3.715.000


Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.700.000

 

 

3.715.000

 

 

 

 

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)


 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.700.000

 

 

3.720.000

 

 

 

 


Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.695.000

 

 

3.715.000


Thứ Sáu, 08/09/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)


moi truong