Kinh Tế » Giá cả thị trường
Giá cả thị trường ngày 22/11/2017
Thứ Tư, 22/11/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.633.000

 

 

3.655.000

Thứ Hai, 20/11/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.637.000

 

 

3.659.000

Thứ Tư, 15/11/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)


 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.642.000

 

 

3.664.000

Thứ Hai, 13/11/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Thứ Ba, 07/11/2017   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)


 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.636.000

 

 

3.658.000


 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.645.000

 

 

3.667.000


moi truong