Kinh Tế » Giá cả thị trường
Giá cả thị trường ngày 20/3/2018
Thứ Ba, 20/03/2018   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.652.000

 

 

3.672.000

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.658.000

 

 

3.678.000

Thứ Tư, 14/03/2018   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.659.000

 

 

3.679.000

Thứ Hai, 12/03/2018   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Thứ Năm, 08/03/2018   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.645.000

 

 

3.665.000

Thứ Ba, 06/03/2018   trong mục Kinh Tế

Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)

 

Địa bàn

 

 

Giá mua

 

 

Giá bán

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

3.650.000

 

 

3.670.000