Kinh Tế

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng thêm 10 triệu đồng.

Thứ Hai, 20/01/2014

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và nông dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, bộ mặt nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới. Cơ cấu cây trồng và mùa vụ chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các tiến bộ KHKT được áp dụng rộng rãi, qua đó đã hình thành các mô hình chuyên canh có hiệu quả kinh tế cao: Dưa chuột, su su, bí đỏ, thanh long ruột đỏ, lợn siêu nạc, gà đẻ trứng, bò sữa...cho giá trị thu nhập bình quân đầu người trên đơn vị diện tích đất canh tác từ 70 triệu đồng (năm 2009) lên trên 120 triệu đồng (năm 2013). Chăn nuôi phát triển đúng hướng, trở thành ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp; đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 487 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đủ tiêu chí, trong đó có nhiều trang trại cho thu lãi từ 1-3 tỷ đồng.

Trong 3 năm, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức được 825 lớp đào tào nghề các loại cho gần 30.000 lượt nông dân; mở 700 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho trên 70.000 lượt nông dân; xây dựng 40 mô hình trình diễn phát triển sản xuất các giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao...giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông nhàn ở địa phương, góp phần tăng thu nhập khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng (năm 2011) lên 27,36 triệu đồng/người/năm (năm 2013).

Mai Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: