Kinh Tế

Toàn tỉnh có 3.478 hộ tham gia thí điểm bảo hiểm vật nuôi

Thứ Hai, 20/01/2014

Nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2013, toàn tỉnh đã có 3.478 hộ tham gia bảo hiểm vật nuôi, trong đó có 2.734 hộ nghèo; 149 hộ cận nghèo; 595 hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo. Số vật nuôi tham gia bảo hiểm: 619 con bò sữa; 2.357 con trâu, bò; 2.677 con lợn nái, lợn đực giống; 20.805 con lợn thịt; 37.060 con gà đẻ; 337.425 con gà thịt. Tổng giá trị hợp đồng 275 tỷ đồng; phí bảo hiểm 8,317 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ 7,714 tỷ đồng, các hộ chăn nuôi tham gia bảo hiểm nộp 0,603 tỷ đồng.

Năm 2013, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc cũng đã chi trả bồi thường cho các hộ tham gia thí điểm bảo hiểm vật nuôi có vật nuôi bị rủi ro dịch bệnh, với số tiền 2,040 tỷ đồng, qua đó đã kịp thời giúp các hộ chăn nuôi có điều kiện nhanh chóng tái đàn, khôi phục sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Mai Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: