Kinh Tế

Xuân về nhớ bạn nhà nông

Thứ Hai, 20/01/2014

Hai mươi mốt năm đồng hành cùng nông dân, đội ngũ cán bộ khuyến nông- khuyến ngư có quyền tự hào về sự gắn kết với nông dân.

Công tác khuyến nông-khuyến ngư Vĩnh Phúc đã và đang góp phần đem đến niềm vui no ấm cho nông dân khắp mọi miền quê.
Công tác khuyến nông-khuyến ngư Vĩnh Phúc đã và đang góp phần đem đến niềm vui no ấm cho nông dân khắp mọi miền quê.

Bởi lẽ, mỗi dấu chân của họ đến đâu là ở đó đều có những mô hình cả về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; mô hình nào cũng thuyết phục nông dân vì tính hiệu quả, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Với vai trò là cầu nối chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân, trong những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn luôn được Trung tâm triển khai kịp thời tới đông đảo nông dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển giúp nông dân lựa chọn được các mô hình hay, cách làm mới, phương pháp tổ chức sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Để thuyết phục người dân đưa tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, Trung tâm tập trung xây dựng các mô hình trình diễn, tạo nên những bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2013, Trung tâm triển khai xây dựng 10 mô hình trình diễn các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, qua đó bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, góp phần nâng cao năng suất lúa toàn tỉnh bình quân ước đạt 60,30 tạ/ha. Điển hình mô hình trình diễn giống lúa TL6 ở vụ xuân tại xã Tam Hợp (Bình Xuyên). Kết quả cho thấy, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt với một số bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, bạc lá; chất lượng gạo ngon, thơm, mềm dẻo nhưng không dính, cho năng suất đạt 60,9 tạ/ha. Hay mô hình trình diễn giống lúa lai GS9 tại xã Trung Nguyên (Yên Lạc), hầu hết các hộ tham gia mô hình nhận xét: Giống sinh trưởng tốt, cây mập, lá cứng và đứng, đẻ nhánh khá, tập trung, năng suất đạt 72 tạ/ha.

Với cây ngô, cây màu chủ lực của vụ đông, Trung tâm đã triển khai xây dựng 2 mô hình trình diễn, cho năng suất tăng thêm 20-30kg/sào, trong khi chi phí đầu tư vẫn được giữ nguyên. Bằng phương pháp hạch toán thông thường, nhiều nông dân nhẩm tính: Trong cùng điều kiện canh tác như nhau, nhưng giống ngô lai mới P4199, triển khai tại xã Hồng Phương, Liên Châu (Yên Lạc), Lý Nhân (Vĩnh Tường) đã thể hiện ưu thế vượt trội, năng suất ước đạt 60,9 tạ/ha.

Mô hình trồng giống dưa chuột Galaxy, quy mô 5ha, tại xã An Hòa (Tam Dương) cho năng suất cao hơn giống dưa chuột địa phương 20%; mô hình giống bí đỏ mới Dream 968, quy mô 15ha, thu lãi gần 2 triệu đồng/sào; mô hình sản xuất khoai tây theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Trung Kiên (Yên Lạc), Thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường), Đồng Thịnh, Nhạo Sơn (Sông Lô)… thu lãi 2,5 triệu đồng/sào (tương đương 68 triệu đồng/ha), cao hơn 2 triệu đồng so với trồng ngô (tương đương gần 57 triệu đồng/ha).

Với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, cùng với việc gia tăng về số lượng đàn, chất lượng con giống không ngừng được nâng cao như mô hình gà đẻ trứng theo hướng VietGAP, quy mô 5.000 con/10 hộ tại 3 huyện: Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường. Mô hình chăn nuôi lợn thịt sử dụng thức ăn bổ sung men vi sinh tại xã Ngũ Kiên, Chấn Hưng (Vĩnh Tường). Đến nay, lợn đã xuất chuồng, tỷ lệ sống đạt 100%, tăng trọng lượng bình quân 700gam/ngày, giảm thiểu 80% ô nhiễm môi trường, cho thu lãi 400.000 đồng/con/lứa.

Cùng với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, các chương trình, dự án cũng được Trung tâm triển khai có hiệu quả như chương trình phát triển giống lúa mới (theo nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND) quy mô 500ha, tại các xã: Tân Phong (Bình Xuyên), Ngũ Kiên, Thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường), Quang Yên (Sông Lô), Trung Nguyên (Yên Lạc). Phát triển vùng sản xuất cây bí đỏ, diện tích 663ha, tại các xã: Yên Lập, Vĩnh Thịnh, Vũ Di, thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường); Tề Lỗ, Liên Châu (Yên Lạc); Hoàng Lâu, thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương), Liên Hòa, Đồng Ích (Lập Thạch), phường Đồng Xuân (Phúc Yên)… thu nhập 41,5 triệu đồng/ha.

Được mọi người gọi bằng cái tên thân thiện “Bạn của nhà nông”, những cán bộ khuyến nông- khuyến ngư Vĩnh Phúc đã và đang không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt vai trò cầu nối đưa khoa học, công nghệ đến với nông dân.

Bài, ảnh Mai Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: