Kinh Tế

Hội CCB huyện Vĩnh Tường: Số hộ khá, giàu chiếm gần 60%

Thứ Sáu, 17/01/2014

Năm 2013 các cấp Hội CCB huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên.

Trong năm, Hội đã tổ chức được 115 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường cho gần 7.000 lượt hội viên; tín chấp với ngân hàng CSXH huyện cho 1.663 hội viên vay với dư nợ hiện nay của Hội là 47,484 tỷ đồng; vận động xây dựng quỹ hội với số tiền 4,2 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp.

Đến nay, các cấp Hội CCB trong huyện có 49 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 12 HTX, 3 tổ sản xuất, 952 trang trại do CCB làm chủ, 03 CLB làm kinh tế giỏi. Nhờ sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhiều hội viên đã vươn lên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao số hộ khá và giàu của hội CCB huyện chiếm gần 60%, hội viên nghèo giảm còn 153 hộ, chiếm 1,37% . Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất, hiến công, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Mai Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: