Kinh Tế

415 hộ nông dân thành phố Vĩnh Yên đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp tỉnh

Thứ Năm, 16/01/2014

Trong năm 2013, với mục tiêu hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Năm 2013, hàng trăm hộ nông dân thành phố Vĩnh Yên được tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất trong nông nghiệp. 

 

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho trên 1600 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 29,7 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, Hội tổ chức 126 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 7.300 lượt hội viên tham gia; phát động 100% cơ sở hội tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua lớn, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” Trong năm, toàn thành phố có trên 5.900 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, kết quả bình xét cuối năm có 5282 hộ đạt SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh có 415 hộ; cấp Thành phố 1.255 hộ; Cấp cơ sở 3.612 hộ.

Các cấp hội nông dân thành phố đã vận động hội viên tích cực tham gia trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. đóng góp tiền, ngày công đạt hàng tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các công trình công cộng. 57 hộ đã hiến 2010m2 đất để xây dựng các công trình công cộng.

Tin, ảnh Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: