Kinh Tế

Ngời sắc nông thôn mới Tân Phú

Thứ Sáu, 19/08/2022

Về xã nông thôn mới (NTM) Tân Phú (Vĩnh Tường), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự “thay da đổi thịt” của làng quê nghèo năm xưa. Tân Phú giờ có kết cấu hạ tầng KT- XH đồng bộ, hiện đại; hình thức sản xuất phù hợp, phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thương mại dịch vụ (TM-DV)…; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây chính là thành quả kết tinh từ sự đồng thuận giữa “Ý Đảng, lòng dân” chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 

Diện mạo nông thôn mới Tân Phú.Ảnh: Chu Kiều

 

Tân Phú được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập xã Tân Cương và xã Phú Thịnh. Cũng trong năm đó, Tân Phú được huyện Vĩnh Tường lựa chọn là 1 trong 5 xã, gồm Vũ Di, Ngũ Kiên, Bình Dương, Cao Đại, Tân Phú để triển khai xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và đúng theo cam kết với huyện trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023, xã Tân Phú đã rà soát, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo NTM luôn bền vững và phát triển. Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Triển khai thực hiện, xã Tân Phú huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng KT - XH đồng bộ, hiện đại, coi đây là yếu tố quan trọng nhất để tiếp tục đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển KT - XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

Cùng đó, việc dồn thửa đổi ruộng, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn cũng được xã đặc biệt quan tâm. Tân Phú đã triển khai, chỉ đạo kịp thời chính sách tái cơ cấu nông nghiệp như hỗ trợ cây, con giống, máy móc, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; phát triển vùng sản xuất chuyên canh…

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân mở rộng, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), TM-DV, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã Tân Phú luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đến công tác văn hóa, giáo dục; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để các chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, xã Tân Phú đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, kiện toàn BCĐ và BQL xây dựng NTM xã và Ban phát triển NTM các thôn.

Xây dựng chương trình hành động, phân công các đồng chí trong BTV, BCH các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong BCĐ, xã đã phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó, có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Nguyễn Văn Chín cho biết: Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục đem đến một “luồng gió mới”, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, tạo sức bật cho sự phát triển của quê hương.

Nhân dân thôn Đan Thượng, xã Tân Phú ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày mùng 10 và 20 hàng tháng. Ảnh: Chu Kiều

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tân Phú luôn nhất quán quan điểm, xây dựng NTM, người dân giữ vai trò chủ thể, nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ. Người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát… đã phát huy được quyền làm chủ, tinh thần thi đua yêu nước của người dân nên ai cũng sẵn sàng tự nguyện đóng góp tiền của, công sức xây dựng quê hương.

Với những bước đi chắc chắn, cách làm hiệu quả, thiết thực, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở Tân Phú đã và đang đi vào “quỹ đạo”, làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn.

Điều đó được thể hiện rõ nét khi bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, hội họp, vui chơi giải trí của người dân. Kinh tế địa phương phát triển đúng hướng, tỷ trọng TTCN, TM-DV tăng (chiếm 82,9%), giảm tỷ trọng nông nghiệp (chiếm 17,1%).

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình đầu người 6 tháng đầu năm 2022, đạt hơn 27 triệu đồng, tăng gần 8 triệu so với cùng kỳ năm 2021.

Vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền được tăng cường, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội được khẳng định; môi trường sống được cải thiện; an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội được giữ vững.

Đây chính là thành quả kết tinh từ sự đồng thuận giữa “Ý Đảng, lòng dân” chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại ở Tân Phú.

Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: