Kinh Tế

Gần 88% dự án trong khu công nghiệp đi vào hoạt động

Thứ Ba, 16/08/2022

Qua 7 tháng năm 2022, các khu công nghiệp ( KCN) trên địa bàn tỉnh có thêm 32 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh. Như vậy, đến nay, trong tổng số 432 dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN đã có 380 dự án đang hoạt động; 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà xưởng; 32 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai; 5 dự án đang thực hiện bồi thường GPMB; còn lại là các dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ hoặc đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Ban Quản lý các KCN đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai dự án; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị hợp lý của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, định kỳ rà soát, phân loại các dự án đang quản lý để có hướng giải quyết thích hợp đối với những dự án đang khó khăn; thường xuyên đôn đốc các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc chưa tuân thủ các cam kết.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: