Kinh Tế

Kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Thứ Năm, 11/08/2022

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44 của Chính phủ quy định về giá đất, vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1089 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2024.

Hội đồng thẩm định bảng giá đất gồm 17 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 9 huyện, thành phố.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định bảng giá đất căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 87 của Bộ Tài chính và Bộ TN&MT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ thẩm định theo quy định.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: