Kinh Tế

Vĩnh Phúc hoàn thành công tác triển khai hóa đơn điện tử

Thứ Sáu, 01/07/2022

Là 1 trong 57 tỉnh, thành triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh tích cực học tập, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh Chu Kiều

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập Tổ triển khai và Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử; công khai số điện thoại đường dây nóng; tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, người nộp thuế về hóa đơn điện tử.

Đề nghị các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử chuẩn bị điều kiện về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, giao chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử đến từng cán bộ thuộc các phòng, chi cục Thuế; làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức.

Với những nỗ lực đó, tính đến ngày 29/6/2022, toàn tỉnh có gần 8.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã đăng ký sử dụng thành công hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 100% và là 1 trong 10 địa phương trên cả nước được Tổng cục Thuế khen thưởng vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: