Kinh Tế

Tam Dương giải phóng mặt bằng gần 80 ha đất

Thứ Tư, 29/06/2022

Theo kế hoạch năm 2022, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 94 dự án trên toàn huyện với tổng diện tích 405 ha. Trong đó, 14 dự án do các đơn vị thuộc tỉnh làm chủ đầu tư; 42 dự án do huyện làm chủ đầu tư; 6 khu, cụm công nghiệp, đô thị và 32 dự án xã làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng xã An Hoà.

Tính đến tháng 6/2022, huyện Tam Dương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường cho gần 80 ha diện tích đất của gần 850 lượt hộ gia đình có đất phải thu hồi, với tổng số tiền đã chi trả trên 265 tỷ đồng.

Đồng thời, đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất một vụ tại dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện và thôn Yên Thượng xã An Hoà; bảo vệ lấy mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công 2 vụ tại hai dự án.

Thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân có đất phải thu hồi tuân thủ nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước về giải phóng mặt bằng, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao đất để đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

Quản lý chặt chẽ hồ sơ đất đai, cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai thường xuyên, phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình xây dựng, tạo lập tài sản, vật kiến trúc sau khi đã có chủ trương thu hồi đất.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Với những trường hợp cố tình chây ỳ, yêu sách ngoài chế độ chính sách quy định sẽ khẩn trương hoàn thiện quy trình, hồ sơ thủ tục để tiến hành kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: