Kinh Tế

Bình Xuyên giải quyết việc làm cho gần 1.600 lao động

Thứ Ba, 28/06/2022

6 tháng đầu năm 2022, huyện Bình Xuyên đã giải quyết việc làm cho 1.572 lao động. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 581 người, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp 77 người, lĩnh vực thương mại - dịch vụ 914 người; đạt 63 % kế hoạch năm và tăng 13 % so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho 4 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu giải quyết việc làm cho 2.500 lao động trong năm 2022, từ nay đến cuối năm, UBND huyện Bình Xuyên tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thông báo kịp thời các thông tin tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề trên bàn; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển chọn lao động, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt lao động dẫn đến phải đóng cửa nhà máy.

Từ đó, ngày càng tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 xuống còn 0,71%.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: