Kinh Tế

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 28/06/2022

6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải ngân được 2.625 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 30,4% kế hoạch vốn cả năm đã giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần phục hồi nền kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH năm 2022 của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các Ban quản lý dự án, địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời, kiên quyết xử lý nhà thầu để chậm tiến độ và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.Ảnh: Nguyễn Lượng

Năm 2022, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh là 9.757 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid – 19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động SXKD dần trở lại trạng thái bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công các công trình xây dựng cơ bản của tỉnh.

Xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, thực hiện thành công mục tiêu phát triển KT – XH năm 2022, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với nhiều nhiệm vụ cụ thể như giao sớm kế hoạch vốn chi tiết năm 2022 cho các chương trình, dự án từ cuối năm 2021; quy định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án theo quy định.

Tỉnh cũng thành lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các cấp; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách trực tiếp tiến độ các dự án trọng điểm, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với từng dự án; giao chỉ tiêu GPMB năm 2022, yêu cầu UBND cấp huyện ký cam kết về tiến độ GPMB với các chủ đầu tư; tăng cường quản lý chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng…

Mặc dù triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song, 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh chỉ đạt 2.625 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm được xác định do công tác GPMB, triển khai các dự án chậm, việc thu hồi vốn tạm ứng của các dự án có số dư vốn lớn gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, tuy nhiên, vướng mắc về thể chế như chế độ 2 đơn giá bồi thường; việc thông báo thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 phải đáp ứng nhiều điều kiện phức tạp; một số dự án mới khởi công chưa có trong quy hoạch… là các nguyên nhân dẫn đến công tác GPMB bị chậm tiến độ.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu, giá thép và nguyên vật liệu xây dựng tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai dự án bị kéo dài; trong khi đó, sự vào cuộc của một số sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt, trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa được đề cao.

Là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đứng đầu toàn tỉnh, đạt 65% kế hoạch, huyện Yên Lạc đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công.

Hiện nay, huyện đang triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh như Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông; dự án khu đô thị Yên Lạc Dragon City; dự án đường trục Đông Tây tỉnh Vĩnh Phúc…

Phần lớn các dự án hiện nay đã được huyện trình thẩm định phương án bồi thường, GPMB, trong đó có nhiều dự án đã GPMB xong, một số dự án còn một phần diện tích nhỏ đang trong quá trình vận động người dân phối hợp kiểm kê, nhận tiền bồi thường GPMB để bàn giao triển khai.

Nhằm đảm bảo chất lượng các công trình, huyện đề ra mục tiêu thanh tra tối thiểu 20% số dự án đầu tư công đã hoàn thành trước khi quyết toán. 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Yên Lạc đã phê duyệt 11 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư.

Đến hết tháng 6/2022, huyện đã thanh tra xong 10/13 dự án (đạt 77% kế hoạch). Qua công tác thanh, kiểm tra, UBND huyện Yên Lạc đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà thầu, đồng thời đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao dự án theo quy định.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT, nhìn nhận một cách khách quan, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, song vẫn có tín hiệu tích cực khi kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ 8%, và cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư trong việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các chủ đầu tư cam kết giải ngân chi tiết đến từng dự án; thường xuyên rà soát, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu trong quá trình triển khai dự án; tăng cường phân cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cá nhân, tổ chức liên quan.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: