Kinh Tế

Yên Lạc - Xây dựng nông thôn mới nâng cao với phương châm “5 rõ”

Thứ Sáu, 24/06/2022

Yên Lạc là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh năm 2015. Để duy trì và xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, năm 2021, huyện Yên Lạc tiếp tục đăng ký với tỉnh phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Sau hơn 1 năm phấn đấu với phương châm 5 rõ: Rõ người, rõ địa chỉ, rõ công việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, đến nay đã có 3 địa phương đạt xã NTM nâng cao và 20 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Kết quả này làm tiền đề để Yên Lạc hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Từ ý chí đến hành động

Sau 6 năm tổng kết xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục đề ra mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu vào năm 2025. Sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ và nhân dân, căn cứ vào tình hình thực tế, Huyện ủy ban hành Quyết định số 244/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. BCĐ xây dựng NTM nâng cao huyện ban hành các văn bản chỉ đạo chính quyền, các địa phương căn cứ vào thực tế xây dựng lộ trình các tiêu chí thực hiện.

Một góc làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức sau khi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động với các tổ chức thành viên; tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu gắn với với Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ xã Liên Châu tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã NTM nâng cao theo quy định.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng lĩnh vực, ngành, Hội Phụ nữ huyện đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với phong trào “Chống rác thải nhựa” và Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức được 10 lớp tập huấn kiến thức về BVMT cho 1.850 cán bộ, hội viên; 154 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác BVMT, chung tay hành động giải quyết các vấn đề rác thải nhựa và ứng phó với biên đổi khí hậu.

Phát động hội viên vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh vào ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần với 22.500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, thu gom được 4.800 tấn rác thải, khơi thông được 25km cống rãnh.

Vận động 1.550 hộ gia đình tự thu dọn vật cản trên lòng, lề đường các trục đường giao thông nông thôn của địa phương góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông.

Xây dựng mới 10 mô hình “đường hoa phụ nữ” tại các xã Yên Đồng, Liên Châu, Nguyệt Đức, Đồng Cương, Văn Tiến với tổng chiều dài hơn 1km. Tổ chức cấp phát 300 thùng đựng rác cho các hội viên trên địa bàn huyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức 20 buổi ra quân hưởng ứng “ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, tháo gỡ các biển quảng cáo sai quy định…

Vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác thải đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi nilon. Đoàn viên, thanh niên các xã tham gia vẽ hơn 4 km tranh tường; cấp 43.000 cây xanh trồng tại các tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu.

Hội Cựu chiến binh huyện kẻ vẽ 17 băng zôn, khẩu hiệu; 144 tranh cổ động ở các khu dân cư trên địa bàn huyện; xây 2.866 m bồn và trồng hoa, cây xanh trên trục đường giao thông. Vận động hội viên ủng hộ và đóng góp 862 triệu đồng, tham gia 1.622 ngày công, hiến 360 m2 đất canh tác, 20m2 đất thổ cư...

Những trái ngọt

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong huyện, đến tháng 7/2021, xã Liên Châu được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh và 2 thôn được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là thôn Nhật Chiêu 1 và thôn Nhật Tiến 2.

Một số xã đã tích cực tổ chức chỉ đạo, vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách làm, huy động các nguồn lực thực hiện như hỗ trợ xi măng, gạch để nhân dân chỉnh trang tường rào, xây bồn trồng hoa, cây xanh; hỗ trợ vẽ tranh tường như xã Nguyệt Đức, Yên Đồng, Trung Nguyên, Bình Định, Đồng Cương.

Cuối năm 2021, có thêm 20 thôn được Chủ tịch UBND huyện xét công nhận đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Xã Nguyệt Đức thực hiện vượt chỉ tiêu đăng ký hoàn thành thôn NTM nâng cao, 9/9 thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Các thôn có sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, công tác vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ; cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang; cảnh quan nông thôn xanh, sạch, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM đầu tiên của tỉnh, xã Liên Châu đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước thải, nhân rộng các tuyến đường hoa, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường lãng, ngõ xóm, xây dựng trường học, công trình văn hóa; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng KHCN vào sản xuất...

Trong 2 năm 2020-2021, Liên Châu đã huy động trên 92 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó, ngân sách huyện là 8 tỷ đồng, ngân sách xã trên 77 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 6,3 tỷ đồng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ở Liên Châu ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Toàn xã không còn hộ nghèo, thu nhập năm 2021 đạt trên 63 triệu đồng/người.

Bước vào xây dựng xã NTM nâng cao, Nguyệt Đức mới đạt điều kiện 1 và 2 là hoàn thành xây dựng NTM và không nợ đọng xây dựng cơ bản, còn 3/5 tiêu chí chưa đạt, đặc biệt chưa có thôn nào đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu.

Từ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân, 2 năm 2021 - 2022, Nguyệt Đức đã huy động được 257,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,9 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã.

Đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp gần 20 công trình cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, trường học, trạm y tế, chỉnh trang đường thôn, xóm. Thu nhập bình quân đạt hơn 61 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 5,12% năm 2016, đến nay giảm còn 0,73 % (bao gồm cả hộ bảo trợ), số lao động có việc làm thường xuyên chiếm hơn 90%.

Nguyệt Đức hiện có 11/11 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM mới kiểu mẫu; đạt 5/5 tiêu chí và 27/29 nội dung của xã NTM nâng cao. Xã đang trình hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn NTM, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022, phấn đấu đạt xã chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Nâng cao để nâng cao chất lượng sống nhân dân

Theo quy định Bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao của Trung ương, để đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, tối thiểu phải có 10% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Vì vậy, cùng với hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích các địa phương đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó, yêu cầu cơ sở phải xác định được những tiêu chí, nội dung cần ưu tiên triển khai trước để làm “đòn bẩy” triển khai thực hiện các tiêu chí khác theo phương châm: “Làm đến đâu chắc đến đó, tuyệt đối không làm qua loa, đại khái, chạy theo thành tích”.

Với cách làm này, đến hết năm 2022, ngoài xã Liên Châu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, huyện Yên Lạc sẽ có thêm 4 xã gồm: Nguyệt Đức, Yên Đồng, Văn Tiến, Đồng Cương và 9 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu gồm: thôn Dịch Đồng xã Đồng Cương; thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến; thôn Đại Nội xã Bình Định; thôn Gia xã Yên Đồng; thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu; thôn Đinh Xá 3, Xuân Đài, Nghinh Tiên 2, thôn Lồ, xã Nguyệt Đức, và tiếp tục giao 5 thôn chưa hoàn thành năm 2021 gồm: thôn Yên Lạc 4, xã Đồng Văn; thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ; thôn 1 và thôn 4 xã Trung Hà; thôn Đống Cao xã Văn Tiến.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ theo phương châm 5 rõ: ”Rõ người”, ”Rõ địa chỉ”, ”Rõ công việc”, ”Rõ thời gian” và ”Rõ hiệu quả”.

Xây dựng NTM theo chiều sâu, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Yên lạc đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ- thương mại.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, nông sản an toàn theo hướng hữu cơ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững.

BCĐ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện tiếp tục phân công các thành viên BCĐ phụ trách địa bàn xuống địa bàn được giao phụ trách đôn đốc, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên bố trí sử dụng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn lực của địa phương và trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bài, ảnh Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: