Kinh Tế

Xây dựng đô thị Bình Xuyên văn minh, hiện đại

Thứ Sáu, 27/05/2022

Những năm qua, Bình Xuyên đã có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như phát triển về đô thị. Quy mô đô thị từng bước được mở rộng; nếp sống văn minh đô thị dần được hình thành; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch dần đi vào nền nếp, không gian cảnh quan đô thị từng bước được hình thành. Với 6/13 xã, thị trấn là đô thị loại V, trong đó có 5 thị trấn, Bình Xuyên đang đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025.

Hạ tầng giao thông ở thị trấn Gia Khánh được đầu tư theo hướng hiện đại

Quan điểm xuyên suốt của huyện Bình Xuyên là phát triển đô thị phải bảo đảm sự cân đối giữa các khu vực; tập trung vào khu vực nội thị với tổ chức không gian khoa học, đồng bộ, hiện đại. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa khu vực nội thị với ngoại thị; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò động lực của đô thị với khu vực nông thôn.

Phát triển đô thị phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT - XH; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với cấp độ thích hợp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và văn minh đô thị; bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phát triển đô thị.

Huyện đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí cho từng lĩnh vực để Bình Xuyên đạt đô thị loại IV vào năm 2022; đến năm 2025, phấn đấu có 9 xã, thị trấn gồm Gia Khánh, Hương Canh, Thanh Lãng, Sơn Lôi, Tam Hợp, Tân Phong, Thiện Kế, Bá Hiến, Đạo Đức trở thành phường và huyện Bình Xuyên trở thành thị xã.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển đô thị nhằm thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển KT – XH. Trong đó có quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên đến năm 2040; điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn; điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị loại V các thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức và xã Quất Lưu; điều chỉnh các quy hoạch chỉnh trang đô thị tại thị trấn Hương Canh, Gia Khánh, Thanh Lãng và các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hoàn thành xây dựng mới các tuyến giao thông trọng điểm đối nội, đối ngoại của đô thị Bình Xuyên theo quy hoạch được duyệt gồm cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện, tuyến từ xã Phú Xuân đi huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Cải tạo, nâng cấp đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức; đường kết nối trung tâm thị trấn Hương Canh với Công viên trung tâm huyện; đường trung tâm đô thị Bá Hiến...

Các tuyến đường xây dựng mới bảo đảm đồng bộ cả hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, rãnh thoát nước theo tiêu chí đô thị; xây dựng bến xe tĩnh của huyện tại thị trấn Hương Canh; nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có của các đô thị gồm hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện, đèn chiếu sáng, công trình vệ sinh môi trường, khuôn viên công cộng, hệ thống cây xanh, nghĩa trang...; trong đó, tập trung chỉnh trang đô thị cho 9 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường.

Hạ tầng xã hội cũng được quan tâm nâng cấp, đầu tư như nâng cấp Trung tâm Y tế huyện; cải tạo, xây dựng mới các chợ trên địa bàn theo quy hoạch; cải tạo nâng cấp trung tâm văn hóa các xã, thị trấn; xây dựng công viên cây xanh tại thị trấn Hương Canh; cải tạo nâng cấp các hồ sinh thái trên địa bàn; hoàn thành và nâng cao chất lượng ở các khu giãn dân, khu tái định cư, khu nhà ở mới.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu và cụm công nghiệp đã được thành lập để thu hút các doanh nghiệp, sử dụng nhiều lao động lành nghề, công nghệ thân thiện môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề phát triển dịch vụ và thúc đẩy phát triển đô thị.

Cùng với phát triển hạ tầng đô thị, công tác phát triển KT – XH cũng được chú trọng. Trong đó, tập trung phát triển nhanh, có trọng tâm ngành công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ, du lịch, dần đưa huyện Bình Xuyên trở thành đô thị công nghiệp, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao của vùng trung tâm đô thị Vĩnh Phúc.

Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, góp phần hình thành các vùng chuyên canh, các mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao…

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT – XH, công tác quản lý và triển khai quy hoạch đô thị Gia Khánh được chú trọng thực hiện. Các hạng mục đô thị được chỉnh trang để phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, góp phần ổn định đời sống người dân, thu hút các nguồn lực, thúc đẩy KT – XH.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển đô thị, địa phương đã phối hợp với ngành chức năng giải tỏa hành lang ATGT đoạn từ trường Mầm non Gia Khánh đến đường 310 để mở rộng tuyến đường 302, giai đoạn 2.

Tập trung nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường, thay mới hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí ở nhiều hạng mục hạ tầng đô thị như sửa chữa đường giao thông tuyến 310 đi Cơ sở giáo dục Thanh Hà; tuyến 310 tới nhà văn hóa Tổ dân phố Cổ Độ; thay thế đèn chiếu sáng, trang trí ở Tổ dân phố Hà Châu, Lưu Quang, Gia Du, Trại Mới…

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; gấp rút triển khai một số công trình hạ tầng phục vụ công tác an sinh xã hội và cảnh quan đô thị tại địa phương.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân sẽ là tiền đề để Gia Khánh có bộ mặt đô thị theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng Bình Xuyên trở thành thị xã vào năm 2025.

Bài, ảnh: Thành AnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: