Kinh Tế

Sông Lô tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư, 18/05/2022

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, huyện Sông Lô đã đạt được những thành quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương. Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM, huyện Sông Lô đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM theo hướng bền vững, đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng các xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Nhân dân xã Cao Phong phấn khởi khi các tuyến đường làng, ngõ xóm được xây dựng rộng rãi, sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Lượng

 

Tách ra từ huyện Lập Thạch (cũ) năm 2009, với xuất phát điểm thấp, hạ tầng KT - XH hạn chế, sản xuất nông nghiệp là chủ lực, công nghiệp - xây dựng chậm phát triển, giao thông khó khăn..., khi bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Sông Lô không có nhiều thuận lợi như các địa phương khác trong tỉnh.

Nhưng với cách nghĩ, cách làm sáng tạo, linh hoạt và đột phá; phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cũng như huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, đến nay, 16/16 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Diện mạo nông thôn của huyện đã có những thay đổi căn bản, toàn diện, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn được nâng cao.

Kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Các giống cây trồng cho năng suất cao được đưa vào sản xuất, bước đầu hình thành một số vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung...

Đây là tiền đề quan trọng để huyện Sông Lô quyết tâm, phấn đấu xây dựng các xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn và đánh giá đúng những thuận lợi, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Sông Lô đăng ký 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Đến thời điểm này, theo kết quả rà soát của huyện, 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 mới đạt 5 tiêu chí, gồm Điện; Văn hóa; Thông tin và truyền thông; Hành chính công; Quốc phòng và An ninh.

Những tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, như Quy hoạch; Giao thông; Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn; Môi trường... có rất ít xã đạt được.

Nếu xét theo tiêu chí xây dựng NTM vùng đồng bằng Sông Hồng, khối lượng công việc của các địa phương trong huyện cần phải hoàn thành trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết của các cấp ủy, chính quyền cũng như sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân.

Đơn cử như tiêu chí Giao thông, đến nay, mặc dù trên địa bàn 9 xã của huyện đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 đã cứng hóa được 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm; song, nhiều tuyến đường của một số xã chưa được đầu tư duy tu, bảo trì thường xuyên.

Cả 9/9 xã đều chưa đảm bảo 50% các tuyến đường trục xã, trục thôn được mở rộng, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. Trong số 9 xã, mới chỉ có xã Cao Phong và xã Tân Lập lắp đặt được hệ thống đèn điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm; trồng cây bóng mát, cây xanh, hoa đảm bảo yêu cầu.

Về giao thông nội đồng, chỉ có duy nhất xã Hải Lựu đảm bảo 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Do đó, để đạt tiêu chí Giao thông, UBND huyện chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư, đồng thời huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân để xây dựng, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

Hay như với tiêu chí Thu nhập, ngoài xã Cao Phong, còn hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 đến nay đều chưa đạt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của các xã đạt trên 51 triệu đồng/người trong khi yêu cầu tiêu chí phải đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư SXKD, nâng cao thu nhập.

Không ngừng mở rộng diện tích canh tác, đưa vào sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế. Định hướng phát triển các mặt hàng nông sản đặc trưng, có thế mạnh của từng địa phương theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, gắn với xây dựng và bảo vệ thương hiệu, từng bước đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện Sông Lô đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, còn yếu trong lộ trình đạt chuẩn các xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Huy động, lồng ghép hiệu quả và cân đối các nguồn lực, quan tâm đầu tư đối với các tiêu chí khó.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khuyến khích người dân chủ động, tích cực đóng góp công sức, vật chất đồng hành tham gia với chính quyền địa phương xây dựng, đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: