Kinh Tế

Phấn đấu tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt trên 74%

Thứ Ba, 17/05/2022

Theo kế hoạch, vụ Mùa năm 2022, toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 23 nghìn ha lúa các loại, phấn đấu tỷ lệ gieo cấy các loại lúa chất lượng cao như BC15, Thiên ưu 8, ADI28, TBR225, HT1, Hà Phát…đạt trên 74% tổng diện tích gieo trồng. Tổng sản lượng lúa đạt trên 130 nghìn tấn.

Cơ giới ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các khâu sản xuất lúa, góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất

Trong đó, trà lúa Mùa sớm gieo từ ngày 01-10/6. Sử dụng các giống lúa Thiên ưu 8, ADI28, DQ11, DT39 Quế Lâm, Sơn Lâm 2, HDT11, BC15,…; trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 10-15/6. Sử dụng các giống Thiên ưu 8, HT1, Sơn Lâm 2,...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở NN&PTNT đang khẩn trương tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất; tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm và phòng trừ sinh vật gây hại kịp thời, bảo vệ an toàn cho sản xuất.

Làm tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất, gắn liền công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp như vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ... đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, cũng như hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho nông dân sản xuất đúng khung lịch thời vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: