Kinh Tế

Đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua thách thức

Thứ Tư, 26/01/2022

Năm 2021, ngành Thuế tỉnh được Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và HĐND tỉnh giao dự toán thu pháp lệnh là 27.046,3 tỷ đồng. Mục tiêu này là rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, ngay từ đầu năm 2021, ngành Thuế tỉnh đã tập trung và kiên định thực hiện các giải pháp quản lý thuế theo chỉ đạo của Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, quyết định của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế (NNT), tạo điều kiện tốt nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Một trong những giải pháp trọng tâm mà ngành Thuế tập trung thực hiện trong năm 2021 đó là công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT theo phương thức truyền thống, ngành Thuế đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ bằng phương thức điện tử.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu của công nghệ 4.0 và thích ứng linh hoạt với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, năm 2021, ngành Thuế đã triển khai thực hiện tuyên truyền và hỗ trợ NNT trên các trang mạng xã hội như Zalo, Youtube của Cục Thuế, qua đó, giúp NNT tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn trong việc thực hiện chính sách thuế, tạo sự đồng thuận, chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Giải pháp trọng tâm tiếp theo là tăng cường công tác quản lý kê khai, kiểm soát, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý phù hợp, nhờ đó, công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được chuyển biến tích cực.

Việc chấp hành kê khai thuế của NNT đã đi vào nền nếp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 99,1% tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97% trên tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp.

Bên cạnh đó, ngành Thuế luôn bảo đảm điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin ổn định để cung cấp dịch vụ thuế điện tử 24/7 cho NNT. Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 99,5% doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; tỷ lệ hoàn thuế điện tử đạt 100%; 100% doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19, qua đó, góp phần đảm bảo lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và giúp NNT trên địa bàn tỉnh nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế.

Trong năm 2021, toàn ngành Thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra 696 cuộc. Kết quả qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý: giảm khấu trừ 10,9 tỷ đồng; giảm lỗ 172,8 tỷ đồng. Đặc biệt, qua thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng doanh nghiệp đã xử lý giảm lỗ 49,5 tỷ đồng.

Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm thu hồi kịp thời số tiền thuế nợ vào NSNN và hạn chế tối đa nợ mới phát sinh. Bên cạnh đó, ngành Thuế thực hiện phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào NSNN.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh là 1.809,9 tỷ đồng, giảm 224,9 tỷ đồng (tương ứng giảm 11%) so với thời điểm 31/12/2020. Với kết quả nêu trên, ngành Thuế tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu được Tổng Cục Thuế giao.

Bên cạnh đó, kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội được triển khai quyết liệt, đến nay, ngành Thuế tỉnh đã ban hành quyết định khoanh nợ cho 1.869 NNT với tổng số tiền thuế được khoanh nợ trên 240 tỷ đồng; xóa nợ cho 1.081 NNT với tổng số tiền là 156 tỷ đồng.

Năm 2021, đã xử lý nợ thuế cho 2.335 NNT với số tiền nợ trên 151 tỷ đồng; đã ban hành được 16 thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2015/TT-BTC với tổng số tiền là 14,1 tỷ đồng; đã ban hành 19 quyết định miễn tiền chậm nộp trong năm 2020, 2021 theo hướng dẫn tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP với số tiền chậm nộp được miễn là 58,3 tỷ đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, ngành Thuế đã chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động này. Ngành Thuế cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế.

Năm 2021, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc dự toán thu NSNN được giao: Tổng thu ngân sách NSNN thực hiện đạt 28.220 tỷ đồng, đạt 104,3% so với dự toán pháp lệnh và bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Một năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức đã khép lại với nhiều kết quả tích cực trong công tác thu NSNN. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Thuế tỉnh hướng đến một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Thu Hạnh

(Cục Thuế tỉnh)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: