Kinh Tế

Điểm sáng thu ngân sách Nhà nước

Thứ Năm, 20/01/2022

Gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu do dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT), năm 2021, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao ấn tượng với tổng thu đạt hơn 708 tỷ đồng, vượt 32% dự toán, trở thành điểm sáng trong thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Ảnh: Chu Kiều

Năm 2021, nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn do làn sóng dịch Covid - 19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, kéo dài. Hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu tác động tiêu cực, nhiều hoạt động KT - XH ngưng trệ; các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly, hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch bệnh đã gây ra những gián đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu NSNN.

Song, bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, kết thúc năm 2021, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao một cách ấn tượng, với tổng thu đạt hơn 708 tỷ đồng, vượt 32% dự toán.

Trong đó, nhiều khoản thu đạt kết quả cao như thu tiền sử dụng đất đạt hơn 232 tỷ đồng, vượt 132% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt hơn 139 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch; thuế NQD đạt hơn 126 tỷ đồng, vượt 26%; thu khác ngân sách hơn 60 tỷ đồng, vượt 82% kế hoạch…

Ông Phạm Thanh Tú, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: Kết quả tích cực trên có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cơ quan thuế với các ngành chức năng, chính quyền địa phương; sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế đề ra ngay từ đầu năm và kịp thời điều chỉnh sát với diễn biến dịch bệnh, tình hình hoạt động SXKD của các DN, NNT.

Đặc biệt là việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, NNT vừa phát triển SXKD vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, trọng tâm là thực hiện giám sát chặt chẽ tình trạng kê khai, nộp thuế của các DN, hộ kinh doanh, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN.

Làm tốt công tác phân tích, đánh giá khả năng nộp tiền nợ thuế của từng DN, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, nợ đến hạn tập trung đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khoản nợ mới phát sinh. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát dựa trên việc phân tích nhận diện, đánh giá rủi ro một cách toàn diện.

Nâng cao hiệu quả công tác thu, quản lý nguồn thu trên địa bàn, Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên còn phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ DN, NNT với nhiều hình thức đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo thực hiện đúng các chỉ thị của Chính phủ về giãn cách xã hội vừa đảm bảo việc hỗ trợ NNT không bị gián đoạn và nắm bắt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và quyền lợi của mình.

Đồng thời, kịp thời tuyên dương các DN, NNT chấp hành tốt chính sách thuế… qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các nhân, đơn vị, DN.

Không chỉ quản lý, thực hiện nhiệm vụ thu, nuôi dưỡng nguồn thu Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên còn tích cực triển khai các biện pháp, tham mưu và phối hợp với các đơn vị và địa phương tháo gỡ khó khăn giúp DN, người nộp thuế từng bước ổn định SXKD và hoàn thành nghĩa vụ với NSNN. Thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Những nỗ lực trong quản lý, khai thác nguồn thu và kết quả thu ngân sách đạt được trong năm 2021 là tiền đề quan trọng để Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên tiếp tục vượt khó hoàn thành tốt chỉ tiêu pháp lệnh được giao trong năm 2022: Dự toán thu ngân sách hơn 500 tỷ đồng.

Hải NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: