Kinh Tế

Vĩnh Tường bố trí hơn 505 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022

Thứ Hai, 17/01/2022

Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Vĩnh Tường sẽ bố trí ngân sách hơn 505 tỷ đồng để triển khai đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, nguồn vốn cấp trên hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng; nguồn vốn theo nguyên tắc và tiêu chí trên 147 tỷ đồng, còn lại là nguồn thu từ đất và các nguồn thu khác.

Thi công Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng

Nguồn vốn trên được phân bổ theo thứ tự ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022; sau đó đến các dự án chuyển tiếp đến nay chưa bố trí vốn theo quy định; vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch…

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025. Dự án khởi công mới phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và chỉ bố trí vốn theo khả năng thực hiện trong năm 2022.

UBND huyện có trách nhiệm giao chỉ tiêu vốn đúng, kịp thời. Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để phân khai nguồn vốn xong trong quý I/2022.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: