Kinh Tế

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 tăng hơn 11%

Thứ Hai, 17/01/2022

Năm 2021, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện; nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

Nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra trạm biến áp, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công, nhân viên, người lao động, năm 2021, PC Vĩnh Phúc đã xây dựng mới được 180 trạm biến áp, nâng công suất cho 38 trạm biến áp và cải tạo hơn 145km đường dây trung, hạ thế. Nhiều chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đạt và vượt kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh, cung ứng điện cơ bản đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và các khu cách ly tập trung.

Tổng sản lượng thương phẩm của PC Vĩnh Phúc đạt hơn 3.600 triệu kWh, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tổn thất điện năng giảm còn 2,7%, thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,01%.

Tin, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: