Kinh Tế

5 xã, thị trấn ở huyện Bình Xuyên không còn hội viên cựu chiến binh nghèo

Thứ Hai, 17/01/2022

Huyện Bình Xuyên hiện có gần 7.000 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở các cấp hội cơ sở. Tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo trong hội viên cựu chiến binh, hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình tận dụng thế mạnh của địa phương, vượt khó mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Xưởng mộc của Cựu chiến binh Nguyễn Nghĩa Lộc, thị trấn Thanh Lãng tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các mô hình mới, năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Hỗ trợ các gia đình hội viên có nhu cầu tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, cũng như thăm quan và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện để áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình, góp phần nâng cao thu nhập.

Tính đến hết năm 2021, dư nợ nguồn vốn ưu đãi hội nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội cho gần 1.400 hội viên vay đạt gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, hội huy động quỹ các cơ sở hội cho hội viên vay vốn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Nhờ vậy, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 0,16% tổng số hội viên. 5 xã, thị trấn không còn hội viên cựu chiến binh nghèo là Thanh Lãng, Phú Xuân, Trung Mỹ, Thiện Kế và Gia Khánh.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: