Kinh Tế

Tạo mặt bằng phục vụ công trình, dự án năm 2022

Thứ Hai, 06/12/2021

Để sớm hoàn thành mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra, việc xây dựng cơ chế, chính sách mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, thực hiện các dự án phát triển KT-XH là hết sức cần thiết.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương rà soát bản đồ thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2. Ảnh: Nguyễn Lượng

Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện GPMB đối với 338 dự án, công trình phát triển KT- XH (196 dự án chuyển tiếp và 142 dự án, công trình giao mới) với tổng diện tích cần thực hiện GPMB là 2.994,9 ha.

Nhằm đẩy nhanh công tác GPMB, Sở TN&MT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2021 về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để đảm bảo công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh giải quyết 27 vụ việc vướng mắc về cơ chế, chính sách cụ thể trong GPMB; phối hợp với các huyện, thành phố rà soát hồ sơ đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước.

Đồng thời, rà soát các khu đất dịch vụ, quỹ đất ở của các địa phương để chi trả đất dịch vụ cho người dân và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân trong thực hiện GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ước đến hết năm 2021, toàn tỉnh thực hiện tái định cư cho khoảng 800 hộ, đạt hơn 70% kế hoạch năm. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và người dân trong công tác GPMB.

Một loạt các dự án chậm tiến độ, còn tồn tại trong GPMB kéo dài nhiều năm đã được thực hiện xong và được bàn giao cho chủ đầu tư; các dự án được giao mới cũng được đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB.

Tuy nhiên, việc tạo quỹ đất sạch để giao đất thực hiện các dự án phát triển KT-XH vẫn gặp phải một số vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đối với cơ quan đề xuất dự án, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quy định về trình tự, thủ tục còn chưa rõ ràng.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021- 2025 cấp tỉnh chưa được phê duyệt.

Mặc dù UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 cấp huyện cho 9/9 huyện, thành phố nhưng UBND các huyện, thành phố vẫn đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thực hiện công khai xin ý kiến theo quy định nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Để có cơ sở trình HĐND tỉnh thông qua chấp thuận thu hồi đất vào kỳ họp cuối năm, thời gian qua, Sở TN&MT đề nghị các huyện, thành phố lập danh mục các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trong năm 2022.

Trên có sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tam Dương đã chủ động lập danh mục các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trong năm 2022; đề nghị Sở TN&MT tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chấp thuận thu hồi đất vào kỳ họp cuối năm đối với 124 dự án, tổng diện tích 419,98 ha.

Trong đó, có nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển của địa phương như Đường gom đường tránh thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ đường Yên Lạc - Vĩnh Yên đến Bệnh viện Sản - Nhi; Đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; Đường từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến KCN Tam Dương I, khu vực II; Khu Công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương; Cụm công nghiệp Hợp Thịnh…

Qua tổng hợp, rà soát nhu cầu sử dụng đất của các huyện, thành phố, Sở TN&MT đã thẩm định và đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chấp thuận thu hồi để thực hiện dự án đối với 887 công trình, dự án với tổng diện tích đất là 4.629,4 ha.

Trong đó, hầu hết các công trình đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt. Diện tích đất được đề xuất thu hồi đều phục vụ thực hiện các nhóm công trình, dự án đường giao thông; công nghiệp; hạ tầng lưới điện; thủy lợi; giáo dục; khu đô thị, tái định cư; khu vui chơi, giải trí công cộng…

Điều này sẽ giúp tỉnh sớm hiện thực hóa chiến lược phát triển, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: