Kinh Tế

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Tổng dư nợ đạt trên 400 tỷ đồng

Thứ Hai, 06/12/2021

Với sự chủ động triển khai nhiều giải pháp huy động vốn trên địa bàn, nhất là việc huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đến cuối tháng 11/2021, tổng nguồn vốn Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đạt trên 420 tỷ đồng, tăng hơn 39,7 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về các chính sách, chế độ vay vốn lãi suất ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách; xây dựng kế hoạch triển khai phân bổ vốn vay hỗ trợ đến các hộ có nhu cầu, đảm bảo các điều kiện thông qua điểm giao dịch lưu động tại 17 xã, thị trấn và mạng lưới 294 tổ TK&VV tại các thôn dân cư, TDP.

Tính đến 30/11/2021, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đã giải ngân đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 37,5 tỷ đồng so với đầu năm với tổng số khách hàng còn dư nợ là hơn 9.400 trường hợp.

Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 37 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt hơn 53 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 75 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm hơn 87 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và VSMT nông thôn trên 120 tỷ đồng...

Hầu hết các hộ đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; không phát sinh nợ quá hạn, không có lãi tồn đọng.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: