Kinh Tế

Năm 2021, nợ thuế giảm hơn 340 tỷ đồng

Thứ Sáu, 03/12/2021

Theo số liệu mới nhất của ngành Thuế tỉnh: Tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh ước đến thời điểm 31/12/2021 là hơn 1.689 tỷ đồng, giảm hơn 342 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (tương ứng 7%). Trong đó nợ có khả năng thu hồi trên 694 tỷ đồng, nợ không có khả năng thu hồi hơn 454 tỷ đồng; nợ thuế đang xử lý, đang khiếu nại hơn 541 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Kịp thời hỗ trợ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sản xuất kinh doanh ổn định, hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đối với nợ không có khả năng thu hồi, khẩn trương rà soát xử lý theo quy định để xác định số khoanh nợ, số giảm tiền phạt và chậm nộp, nhằm giải quyết dứt điểm, làm giảm số nợ thuế ảo.

Riêng đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, cố ý chây ỳ nợ thuế, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phấn đầu thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt tập trung thu các khoản nợ thuế mới phát sinh dưới 90 ngày, không để kéo dài.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: