Kinh Tế

Hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Thứ Năm, 02/12/2021

Với việc kéo dài thời gian hỗ trợ, hỗ trợ vào những nội dung cần thiết, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2026 được kỳ vọng sẽ giải quyết những tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng, thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) vào sản xuất tập trung. Qua đó, thúc đẩy phát triển CN - TTCN ở khu vực nông thôn gắn với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), giải quyết việc làm cho người dân ở các địa phương.

CCN Đồng Sóc (Vĩnh Tường) được đầu tư hạ tầng hiện đại

 

Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 32 CCN với tổng diện tích gần 700 ha.

Để khuyến khích phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/2018 và Nghị quyết số 07/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết đã tạo ra sức hút với các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN.

Hiện đã có 10 CCN được thành lập và 5 CCN được các nhà đầu tư đăng ký, đang thực hiện thủ tục thành lập và giao chủ đầu tư (giai đoạn từ tháng 12/2018 trở về trước chỉ có 6 CCN được thành lập mới và giao chủ đầu tư).

Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng chi phí BT- GPMB cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc - Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Đồng Sóc (huyện Vĩnh Tường).

Với sự đầu tư bài bản, chất lượng hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, CCN Đồng Sóc đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều doanh nghiệp (DN) hiện đang SXKD hiệu quả như Công ty TNHH May mặc Việt Thiên, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thành Tiến...

Tuy nhiên, đến hết năm 2021, khi các nghị quyết hết hiệu lực, trên địa bàn tỉnh mới có 6 CCN được coi là hình thành, có DN được giao đất để SXKD với tổng diện tích hơn 122 ha; 16 CCN theo quy hoạch đã được thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng với tổng diện tích hơn 407 ha.

Các CCN đi vào hoạt động còn nhiều tồn tại do công tác quy hoạch phát triển các CCN còn manh mún, diện tích dành cho các CCN quá nhỏ, nhiều CCN không còn phù hợp.

Số lượng các CCN được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết đến nay rất hạn chế. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong công tác GPMB nên việc đầu tư hạ tầng của hầu hết các CCN đều chậm tiến độ so với yêu cầu; các công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào chưa hiện đại và thiếu đồng bộ.

Công tác BVMT chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN như: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN được quy định tại Thông tư số 28/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công chưa được tỉnh quy định cụ thể và chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về CCN của các cấp, các ngành; tạo động lực, điều kiện để phát triển CCN bài bản với hạ tầng đồng bộ và phù hợp với chủ trương phát triển KT - XH của tỉnh, ngày 26/11/2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2026 trong kỳ họp cuối năm 2021.

Với những quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, nội dung, điều kiện và mức hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua hứa hẹn sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho việc bố trí nguồn lực của địa phương để hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN đồng bộ, tạo điều kiện về mặt bằng thu hút đầu tư của các DN, hộ gia đình, gắn phát triển sản xuất với yêu cầu về bảo vệ môi trường; phát triển CN - TTCN, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: