Kinh Tế

Thành phố Phúc Yên: Tổng thu ngân sách tăng gần 20% so với dự toán

Thứ Tư, 01/12/2021

Năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Phúc Yên đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng gần 20% so với dự toán, bằng 81% so với cùng kỳ.

Năm nay, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phúc Yên được giao hơn 678 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, ngay từ đầu năm, địa phương đã triển khai các giải pháp quản lý thuế; khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường biện pháp thu nợ đọng thuế của doanh nghiệp...

Các phòng, đơn vị chuyên môn đã tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nợ đọng thuế, các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu, tạo nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH cho địa phương.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: