Kinh Tế

Tăng cường quản lý về xử lý nợ bị rủi ro từ vốn vay tín dụng chính sách

Thứ Tư, 01/12/2021

Thực hiện Quyết định số 08 của Chính phủ và Quyết định số 62 của Hội đồng Quản trị NHCSXH về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 10497 tăng cường quản lý xử lý nợ bị rủi ro từ vốn vay chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao NHCSXH phối hợp với Sở LĐ, TB&XH, Sở Y tế, Ban Dân tộc xác định hoàn cảnh đối tượng bị rủi ro khi vay vốn tại NHCSXH; tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý nợ bị rủi ro theo quy định; tham mưu, đề xuất NHCSXH Trung ương, Ban đại diện NHCSXH tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời xét xử các vụ án có liên quan đến vay vốn tại NHCSXH; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và xác nhận biên bản đề nghị xử lý rủi ro đối với các trường hợp bị tuyên bố đã chết, mất tích theo quy định.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tín dụng chính sách; đồng thời, tăng cường giám sát, đảm bảo việc cho vay và xử lý nợ bị rủi ro từ vốn vay tín dụng chính sách triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch; phối hợp với NHCSXH lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định.

Hoàng SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: