Kinh Tế

Huyện Sông Lô: Hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND huyện Sông Lô đã có quyết định hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ 121 hộ kinh doanh với số tiền hơn 360 triệu đồng, hỗ trợ 411 lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền hơn 870 triệu đồng, hỗ trợ trẻ em thuộc đối tượng F1 hoàn thành cách ly y tế tập trung 9 triệu đồng.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBND huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác rà soát, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định; tiếp tục đôn đốc chính quyền các địa phương trong huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: