Kinh Tế

Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 30/11/2021

Hiện nay, toàn tỉnh có 11 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, như: Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng; Quỹ Bảo vệ môi trường; Quỹ phát triển đất; Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Phòng, chống tội phạm…

Hầu hết mô hình kinh tế của các hội viên nông dân được Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển. (Trong ảnh: mô hình nuôi chim bồ câu bán công nghiệp của gia đình ông Trần Văn Bính, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương cho doanh thu gần 400 triệu đồng/tháng.)

 

Tổng lũy kế nguồn vốn hoạt động của các quỹ đầu năm 2021 là trên 2.500 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân; lãi, phí từ hoạt động cho vay được bổ sung nguồn vốn...

Đến nay, các quỹ đều đã phát huy được hiệu quả hoạt động, đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tiêu biểu như: Quỹ Phát triển đất đã thực hiện ứng vốn cho 150 dự án với tổng nguồn vốn ứng xấp xỉ 1.600 tỷ đồng; Quỹ Giải quyết việc làm đã cho vay giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn và thực hiện cho vay xuất khẩu lao động được gần 1.300 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 1.300 lao động; Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo hỗ trợ gần 17.000 lượt người (từ 2014-2018); Quỹ Hỗ trợ nông dân cho khoảng 500 hộ nông dân vay vốn/năm…

Bên cạnh kết quả đạt được, một số quỹ sử dụng nguồn vốn hiệu quả chưa cao, tỉ lệ dư nợ trên nguồn vốn (chủ yếu là ngân sách nhà nước cấp) thấp. Một số quỹ có sự trùng lặp về mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi và đối tượng phục vụ dẫn đến chồng chéo chức năng nhiệm vụ, phân tán nguồn lực, chưa phát huy được hiệu quả của nguồn vốn.

Tin, ảnh: Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: