Kinh Tế

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ Hai, 29/11/2021

Để có quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình, dự án, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, HĐND, UBND tỉnh đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp (CCN) đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

Thi công mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo.Ảnh: Thế Hùng

Nằm trong danh mục công trình, dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự án CCN Đồng Sóc khởi công xây dựng năm 2019, với quy mô hơn 70 ha, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng được đánh giá có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sẽ thu hút các ngành sản xuất sạch, có giá trị kinh tế cao, tạo bước ngoặt đưa Vĩnh Tường trở thành huyện công nghiệp.

Đến nay, các hạng mục của dự án cơ bản hoàn thành; đã có 6 DN đang sản xuất và nhiều DN đang xây dựng, làm thủ tục chuẩn bị khởi công, tỷ lệ lấp đầy trên 50%. Dự kiến hết năm 2022, tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp đạt 100%, thu hút khoảng 10.000 lao động và thúc đẩy TM-DV ở địa phương phát triển.

Với diện tích chuyển đổi đất trồng lúa khoảng 30 ha, công trình đường từ nút giao lập thể cao tốc Nội Bài – Lào Cai xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đến trung tâm huyện Sông Lô và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô có chiều dài gần 12 km, tổng mức đầu tư hơn 420 tỷ đồng, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành.

Đây là 1 trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi đưa vào sử dụng, cải thiện được hệ thống giao thông huyện Sông Lô và kết nối hệ thống giao thông từ trung tâm huyện Sông Lô với các KCN trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều công trình, dự án được chuyển mục đích sử dụng có hiệu quả. Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép tỉnh chuyển mục đích sử dụng hơn 584 ha đất trồng lúa để triển khai 17 công trình, dự án. Đến nay, chủ đầu tư đã và đang thực hiện 15 dự án, với diện tích gần 500ha, đạt hơn 84%.

Tại Nghị quyết số 49 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc, thì chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 7.322ha.

Từ cuối năm 2015 đến hết năm 2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 12 Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tổng số công trình dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 là 3.756 dự án, với tổng diện tích được phép chuyển mục đích hơn 4.470 ha, trong đó, đất trồng lúa gần 4.300 ha, đất rừng đặc dụng hơn 100 ha, đất rừng phòng hộ hơn 73 ha.

Riêng năm 2021, HĐND tỉnh đã chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất đối với 236 công trình dự án và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 247 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 400 ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa hơn 363 ha, đất rừng đặc dụng gần 19 ha và đất rừng phòng hộ gần 20 ha.

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố rà soát các công trình, dự án quá 3 năm chưa triển khai thực hiện để trình HĐND tỉnh bãi bỏ, thu hồi danh mục các công trình dự án đã được chấp thuận hoặc chấp thuận lại đối với các công trình dự án có khả năng triển khai thực hiện làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Đặc biệt, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 01/2021 về một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025.

Đến tháng 4/2021, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển mục đích được hơn 1.558 công trình với diện tích hơn 1.978 ha, chiếm hơn 41% tổng số lượng công trình, dự án được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích và chiếm hơn 46% tổng diện tích đất lúa được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh chưa cao.

Nguyên nhân do vướng mắc trong khâu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án sử dụng diện tích đất lớn như khu, cụm công nghiệp, khu đô thị; công tác quy hoạch sử dụng đất chưa tích hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương, nhất là chưa bám sát khả năng triển khai thực hiện của các chủ đầu tư nên vẫn còn tình trạng “quy hoạch treo” đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chuyển mục đích theo các chỉ tiêu của Chính phủ đã cho phép.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố công nghiệp trong tương lai, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt và kết quả rà soát nhu cầu sử dụng đất ở các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 854 ha đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện 365 công trình, dự án.

Cho phép Sở NN&PTNT chuyển mục đích rừng sang mục đích khác đối với 96 công trình, dự án với diện tích gần 200 ha. Đây là những công trình quan trọng để Vĩnh Phúc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: