Kinh Tế

Hiệu quả từ thực hiện quy chế dân chủ ở Thiện Kế

Thứ Hai, 29/11/2021

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên luôn được triển khai kịp thời; các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đều được công khai, minh bạch, từ đó phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện phát triển KT – XH, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Cán bộ địa chính xã Thiện Kế công khai hiện trạng đất đai với người dân địa phương.Ảnh: Hải Nam

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế cho biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thời gian qua, mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều được Đảng ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa áp dụng vào cuộc sống.

Các chính sách được truyền tải tới người dân bằng nhiều hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, các cuộc tiếp xúc cử tri.

UBND xã đã thực hiện tốt việc công khai các kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm, các nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch sử dụng đất, công tác quy hoạch dự án, kế hoạch đền bù GPMB; chủ trương, kế hoạch vay vốn phát triển KT – XH; chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo; các chế độ chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

Những nội dung công khai để người dân biết đã được UBND xã tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo quá trình, kết quả thực hiện công khai trước hội nghị BCH Đảng bộ định kỳ hàng tháng và tại các kỳ họp thường niên của HĐND xã.

Nhiều nội dung được người dân bàn bạc quyết định trực tiếp về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí như xây dựng nhà văn hóa, tu sửa các di tích lịch sử, xây dựng đường điện thắp sáng trên các trục đường ngõ, xóm...

Các công việc nội bộ của thôn được người dân bàn bạc, thống nhất và quyết định trực tiếp, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân đều do nhân dân quyết định, có sự giám sát chặt chẽ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thông tin kịp thời cho người dân kế hoạch phát triển KT - XH, ANQP và chủ trương triển khai các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ GPMB, tái định cư, bình xét hộ nghèo, việc quản lý và sử dụng các loại quỹ…

Việc chỉ đạo xây dựng hương ước, quy ước của các thôn dân cư được bàn bạc dân chủ thông qua hội nghị toàn thể nhân dân, qua đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đến nay, trên địa bàn đã có 10/10 thôn dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước đề ra.

Thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ theo phương châm an toàn, tiết kiệm, dần xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới, không còn tồn tại tình trạng ăn uống kéo dài…

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo và ban hành quyết định thành lập 11 tổ giám sát cộng đồng thực hiện giám sát việc thi công các công trình, dự án đầu tư XDCB như đường giao thông nông thôn, đường điện chiếu sáng, trường học, sửa chữa nhà văn hóa thôn, sân vận động...

Thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh cải cách TTHC được quan tâm, duy trì lịch tiếp dân và giải quyết các TTHC tại bộ phận trực "Một cửa" từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, DN và người dân.

Qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đã có nhiều công trình, dự án tại địa phương được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Điển hình như việc GPMB cho Dự án đường Nguyễn Tất Thành giai đoạn II, đến nay đã bàn giao 100% diện tích cho đơn vị thi công; dự án đất giãn dân tái định cư bị sụt lún ở thôn Hương Đà đã lên phương án giá đền bù cho 59/60 hộ; dự án nhà ở xã hội thôn Quảng Khai đã kê khai, kiểm đếm được 68/77 hộ.

Ngoài ra, nhân dân còn tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng và công sức xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã nêu cao vai trò của người dân địa phương, mọi người dân đều được dân chủ tham gia bàn bạc và biểu quyết về các quyết định quan trọng của xã như dự thảo kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; phương án quy hoạch phát triển công nghiệp và tái định cư, công tác đền bù GPMB; các chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi...

Nhằm phát huy hơn nữa QCDC ở cơ sở, thời gian tới, xã Thiện Kế tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của việc thực hiện QCDC cơ sở; đưa việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trở thành việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của người dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: