Kinh Tế

Chi bộ thôn Dân Chủ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua

Thứ Sáu, 22/05/2020

Phát huy tốt vai trò hạt nhân, những năm qua, Chi bộ thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô triển khai hiệu quả các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, uy tín của tổ chức Đảng được khẳng định.

Hệ thống rãnh thoát nước thải có nắp đậy của thôn Dân Chủ được xây dựng đồng bộ, góp phần bảo vệ môi trường khu dân cư. Ảnh: Thế Hùng

Với vị trí nằm ở trung tâm xã, địa bàn dân cư tập trung, hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sự đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân chính là những yếu tố cốt lõi tạo nền tảng vững chắc để thôn Dân Chủ đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Hải Lựu, Chi bộ thôn Dân Chủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thôn thực hiện tốt các nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Trên cơ sở các kế hoạch của Đảng uỷ, thông qua hội nghị Ban Công tác mặt trận thôn, chi bộ chủ động nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, phù hợp với từng đối tượng, coi trọng việc thảo luận, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện tại thôn.

Chi bộ thường xuyên đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hiện nay, Chi bộ thôn Dân chủ có 55 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%; đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi sâu, đi sát, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong mọi phong trào thi đua.

Xác định được những lợi thế cũng như khó khăn, trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Dân Chủ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tăng gia sản xuất, gieo cấy hết diện tích, kịp thời vụ, thực hiện tốt quy trình chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây con, giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và áp dụng các biện pháp KHKT vào sản xuất.

Nhờ đó, sản lượng cây lương thực bình quân hàng năm của thôn đạt trên 200 tấn. Hiện nay, toàn thôn có 45 hộ chăn nuôi lợn với quy mô từ 50 con trở lên; 90 hộ chăn nuôi trâu bò và 80% tổng số hộ tham gia chăn nuôi gia cầm. Tổng giá trị đàn gia súc, gia cầm của thôn đạt 13,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thôn Dân Chủ hiện có 10 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hàng chục cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường thủy với tổng doanh thu hàng năm gần 20 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định.

Nhiều hộ kinh doanh phát huy lợi thế tiếp giáp với trục giao thông liên xã, mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ - thương mại, đa dạng hóa các loại hình kinh tế của địa phương. Nhờ vậy, đời sống vật chất của người dân trong thôn ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng không ngừng được nâng cao. Các thiết chế văn hóa tại thôn dân cư được củng cố. Công tác bình xét hộ đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa” được tiến hành công khai, dân chủ với tỷ lệ trên 90% số hộ đạt yêu cầu. Công tác giáo dục thường xuyên được quan tâm, trong thôn không có trẻ em phải nghỉ học giữa chừng.

Hàng năm, Chi bộ kết hợp với các tổ chức, đoàn thể, các tổ liên gia vận động nhân dân trong thôn ủng hộ Quỹ Khuyến học, trao thưởng kịp thời, động viên, khuyến khích các cháu tích cực học tập, nâng cao thành tích. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động sôi nổi, thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân và mọi lứa tuổi.

Việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được Chi bộ thôn Dân Chủ đặc biệt quan tâm. Công tác vận động nhân dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ, sử dụng đúng mục đích, công năng của các công trình xây dựng ngày càng đạt hiệu quả, là nền tảng để người dân trong thôn tiếp tục phát huy, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường, thu gom và tập kết rác thải của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên rõ rệt. Việc triển khai xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải có nắp đậy tại khu dân cư được người dân đồng tình hưởng ứng và tích cực đóng góp vật chất, ngày công lao động.

Đây là những thành quả rất đáng ghi nhận của Chi ủy, chính quyền nhân dân thôn Dân Chủ trong những năm qua. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, Chi bộ thôn Dân Chủ nhiều năm liền được cấp ủy cấp trên đánh giá là một trong những chi bộ tiêu biểu, vững mạnh, dẫn đầu các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: