Kinh Tế

Tam Phúc - Nơi đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng

Thứ Năm, 25/11/2021

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường được thực hiện hiệu quả với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Phúc Lập Trong có diện tích hơn 5.000m2, được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân

 

Bám sát các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH và thực tiễn địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Tam Phúc đã quan tâm chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển.

Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, tiêu chuẩn, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” đến toàn thể nhân dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua loa truyền thanh, qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt thôn, xóm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Qua đó, các nội dung phong trào có sự bổ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, tinh thần của người dân cũng như góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn mới của địa phương.

Là một trong những nội dung trọng tâm và xuyên suốt trong phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được triển khai hiệu quả.

Năm 2021, toàn xã có 1.184/1.223 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,8%; 6/6 thôn được công nhận đạt chuẩn làng văn hóa; 100% các thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước. Nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn là những gương sáng điển hình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

Có được kết quả đó là nhờ các thôn đã chủ động xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tới từng thôn, làng, từng hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện.

Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, xã còn quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Đến nay 100% thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao; các thôn thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và thường xuyên sinh hoạt.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, MTTQ xã, các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Nhờ đó, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%.

Thôn Phúc Lập Trong là thôn luôn được đánh giá cao khi thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH của xã. Trưởng thôn Phúc Lập Trong Nguyễn Ngọc Nguyên cho biết: “Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhờ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nên đời sống vật chất của người dân trong thôn không ngừng cải thiện.

Kinh tế phát triển, tạo động lực để nhân dân tham gia các phong trào do thôn, xã phát động, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2021, thôn có 219/226 số hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,9%, trong đó, các hộ dân này đều liên tục đạt gia đình văn hóa 3 năm trở lên. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, không có tình trạng ăn uống linh đình lãng phí.

Bà con trong thôn chung sức, đồng lòng đóng góp tiền của, công sức để xây dựng đường hoa, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường thôn, ngõ xóm, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Đến nay, thôn Phúc Lập Trong đã xây dựng thành công thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Nhà văn hóa thôn là nhà văn hóa kiểu mẫu điển hình tại xã Tam Phúc được xây mới và hoàn thành vào năm 2017, bảo đảm các tiêu chuẩn về vị trí, diện tích, quy mô hơn 5.000 m2.

Trong đó được trang bị đầy đủ các hạng mục như hội trường trong nhà và sân khấu ngoài trời, sân chơi thể thao, vườn hoa, tường bảo vệ, các thiết bị âm thanh, ti vi, dụng cụ thể dục thể thao, hệ thống wifi miễn phí, thiết bị họp trực tuyến”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong xã, thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự lan tỏa, có chiều sâu và đi sâu vào quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Tam Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn xã hội hóa hoàn thiện các thiết chế và tổ chức các hoạt động, phát huy hiệu quả công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao.

Bài, ảnh: Thảo MyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: