Kinh Tế

Vĩnh Tường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thứ Năm, 25/11/2021

Nhận thức vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương, những năm qua, huyện Vĩnh Tường quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Tường tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho các hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Tổ TK&VV trên địa bàn xã Ngũ Kiên

 

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40, huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các ngành, đơn vị, tổ chức chính trị, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn và Ngân hàng Chính sách xã hội ( CSXH) huyện tập trung có hiệu quả các nguồn lực tổ chức triển khai, thực hiện tốt chính sách tín dụng.

Kiện toàn và đưa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn vào Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; rà soát, xác định lại các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, làm căn cứ để Ngân hàng CSXH cho vay, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH…

Ngoài ra, hằng năm, huyện Vĩnh Tường đã bố trí từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

MTTQ, các tổ chức chính trị, đoàn thể và chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa chính quyền các địa phương, tổ chức nhận ủy thác vốn chính sách và Ngân hàng CSXH huyện cũng được triển khai chặt chẽ, bài bản từ việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn; hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả; cho đến xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Bà Vũ Thị Hồng Khuyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Tường cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt từ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận toàn xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

Thực tế, những năm gần đây chất lượng tín dụng chính sách ở Vĩnh Tường không ngừng được nâng cao, với tổng dư nợ hơn 425 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,69% (năm 2017) xuống còn 0,39% (tính đến cuối tháng 10/2021).

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40, vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Tường đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhằm bổ sung nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm ASXH, xây dựng NTM.

Cùng đó, thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.

Bài, ảnh: Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: