Kinh Tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 7,3%

Thứ Tư, 24/11/2021

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Vĩnh Phúc ước đạt hơn 86.000 tỷ đồng, tăng 7,36% so với năm 2020. Trong đó, ngành nông-lâm-thủy sản tăng 4,76%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,2% (riêng công nghiệp tăng 9,8%); các ngành dịch vụ tăng 2,19% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,1% so với năm 2020.

Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành kinh tế. (Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên)

Quy mô GRDP (theo giá hiện hành) dự kiến đạt hơn 135.000 tỷ đồng, tăng gần 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,35% so với năm 2020; đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt hơn 113 triệu đồng/năm (tăng 7,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2020)

Do tác động của dịch Covid-19 nên tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2021 giảm so với năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 62,51%; ngành dịch vụ chiếm 28,85%; ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 7,64% trong cơ cấu GRDP các ngành kinh tế theo giá hiện hành (không bao gồm thuế sản phẩm). Tỷ trọng các khu vực tương ứng năm 2020 lần lượt là 61,32%, 30,45% và 8,23%.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: