Kinh Tế

Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 15/05/2020

Từ một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quang Yên (Sông Lô) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Diện mạo Diện mạo nông thôn mới xã Quang Yên ngày một khởi sắc. Ảnh Thế Hùng

Bước vào xây dựng NTM, với “vốn liếng” ban đầu chỉ đạt 5/19 tiêu chí; trong khi đó, xã Quang Yên có tới hơn 20% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; sản xuất manh mún.

Nắm rõ những khó khăn của địa phương, xã xác định, để đạt chuẩn NTM phải làm tốt công tác dân vận, trong đó “hạt nhân” là các thôn, xóm.

Theo đó, cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm: “Mưa dần thấm lâu”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”; phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa các tiêu chí gắn với các phong trào thi đua như “ Nhà sạch, ngõ đẹp”, “phụ nữ chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Nông dân SXKD giỏi... Qua đó, tạo không khí sôi nổi và sự quan tâm của nhân dân với chương trình xây dựng NTM.

Để khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Lấy sức dân để lo cho dân”, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần công khai, minh bạch để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; cụ thể hóa các tiêu chí ở từng thôn theo hướng nâng cao chất lượng, việc gì đa số nhân dân ở thôn thấy cần làm trước thì ưu tiên làm trước, việc gì thôn làm được thì trao quyền tự chủ, tự quản cho thôn làm.

Qua đó, mỗi người, mỗi gia đình đều tự nguyện tham gia góp công, góp sức xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng. Giai đoạn 2011-2018, xã Quang Yên huy động được hơn 170 tỷ đồng xây dựng NTM.

Trong đó, nhân dân đóng góp trên 3,6 tỷ đồng tiền mặt; hiến trên 85 nghìn m2 đất; góp gần 82 nghìn ngày công lao động và hàng chục tỷ đồng đầu tư chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh.

Đến nay, toàn xã đã cứng hóa được 21km đường trục xã, 20km đường trục thôn, liên thôn, 8km đường trục chính nội đồng; 17/17 thôn có nhà văn hóa; khu trung tâm văn hóa thể thao xã rộng trên 16.000m2 được đầu tư theo quy định.

Y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86%; môi trường nông thôn từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất nông- lâm nghiệp; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt vươn lên thoát nghèo.

Qua đó, nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả kinh tế cao được đưa vào sản xuất và nhân rộng như: Nuôi lợn hướng nạc; nuôi gà thịt, gà đẻ; sản xuất cây lâm nghiệp. Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng trên 40 hộ chăn nuôi từ 30 đầu lợn trở lên theo mô hình chăn nuôi bán công nghiệp đạt hiệu quả cao và 01 hộ chăn nuôi đủ tiêu chuẩn VietGap.

Cùng với đó, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được xã khuyến khích và tạo điều kiện, giúp các doanh nghiệp tư nhân mở rộng phát triển ngành nghề..., góp phần đưa tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt trên 97%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 33 triệu đồng/năm, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%.

Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo và sự đồng thuận cao của người dân đã giúp địa phương đạt chuẩn NTM. Về Quang Yên những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là sự “thay da đổi thịt”; cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để đạt được xã NTM đã khó, việc giữ vững lại càng khó hơn. Vì vậy, địa phương tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM..., tạo tiền đề để địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM dân cư kiểu mẫu trong thời gian tới.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: