Kinh Tế

Tam Đảo trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Năm, 14/05/2020

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới (NTM) theo quy định; đưa huyện trở thành khu vực đặc sắc về du lịch sinh thái, tâm linh của vùng và cả nước; có 5 - 6 xã, thị trấn phấn đấu trở thành phường, 3 - 4 xã còn lại thực hiện xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển NTM bền vững và thực chất... là những mục tiêu mà huyện Tam Đảo phấn đấu đến năm 2025. Để đạt được mục tiêu đó, BCĐ chương trình NTM của huyện đã và đang đề ra nhiều giải pháp, huy động tổng thể các nguồn lực chung tay thực hiện.

Mô hình lò đốt rác của Hội Cựu chiến binh thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang (Tam Đảo) góp phần giải quyết tình trạng tồn đọng rác thải trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, huyện Tam Đảo xác định rất rõ mục tiêu chung là: Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT- XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, sau khi kiện toàn, BCĐ NTM của huyện và BCĐ NTM ở các xã sớm bắt tay vào chỉ đạo thực hiện, từ công tác tuyên truyền vận động đến xây dựng lộ trình thực hiện NTM giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, thực hiện công tác quy hoạch.

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã, chương trình NTM được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia hiến đất, tiền mặt, góp ngày công. Các dự án kinh tế, thu hút đầu tư và đào tạo nghề mang lại kết quả rõ rệt, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập khá cho người lao động nông thônn và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo thêm nhiều nguồn lực để xây dựng NTM.

Đến hết năm 2018, 100% số xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đã hoàn thành 9/9 huyện NTM, đang trình BCĐ Trung ương thẩm định. Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; các hoạt động du lịch dịch vụ được phát triển...

Theo mục tiêu của dự thảo kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thì đến năm 2025, huyện Tam Đảo phấn đấu trở thành thị xã, có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 60% thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong đó, 3 thị trấn: Hợp Châu, Đại Đình và Tam Đảo trở thành phường vào năm 2023; 3 xã: Hồ Sơn, Tam Quan, Minh Quang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và trở thành phường vào năm 2024; 3 xã: Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Trước mắt, huyện phấn đấu trong năm 2020 sẽ có 2 xã: Hồ Sơn và Minh Quang đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo rà soát của BCĐ chương trình xây dựng NTM xã Minh Quang, hiện nay, xã đã cơ bản đạt 4/5 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn 1 tiêu chí chưa đạt là "Hạ tầng KT – XH". Theo đó, xã cần hoàn thiện một số tuyến đường GTNT, GTNĐ; xây dựng 1 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; hoàn thiện Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã theo quy định.

Thôn Chùa Vàng được chọn làm điểm xây dựng đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu cần hoàn thiện một số hạng mục trong các tiêu chí "Văn hóa", "Giao thông" như: Nhà văn hóa và khu thể thao, một số tuyến đường...

Chủ tịch UBND xã Minh Quang Đào Hồng Sáu cho biết, hiện xã đang tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, gắn xây dựng NTM với nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân.

Để đạt được các mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2025, thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM của các địa phương và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển KT - XH của huyện đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch của tỉnh, huyện.

Tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các hoạt động du lịch dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện xã hội hóa đầu tư lò đốt rác; từng bước đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ lò đốt tiên tiến. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định; cán bộ đảng viên đi đầu, gương mẫu cho nhân dân làm theo.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: