Kinh Tế

Góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Năm, 18/11/2021

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (NTM, ĐTVM), góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt công tác mặt trận và thúc đẩy KT-XH phát triển.

Cán bộ MTTQ phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Trà Hương

Nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên Nguyễn Văn Biên cho biết: "Công tác xây dựng NTM, ĐTVM trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến; người dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh, làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm.

Từ đó đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”, “Cánh đồng không rác”,“Không sử dụng túi ni lon", "Phân loại rác thải gia đình", "Phụ nữ nói không với rác thải nhựa", "5 không, 3 sạch"...".

Trên địa bàn thành phố còn xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay và được nhân rộng, như mô hình liên kết bảo đảm ANTT giữa phường Xuân Hòa với Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2; mô hình “1+2+3” của Hội CCB phường; mô hình “Khu trọ thực hiện tốt đảm bảo ANTT” tại tổ liên gia 68-71 Yên Mỹ 1; mô hình CLB “Phụ nữ phòng, chống tội phạm” “Tổ dân phố không có tội phạm, TNXH” ở phường Trưng Nhị… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng NTM, ĐTVM đến cơ sở, địa bàn khu dân cư; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh mở chuyên mục, chuyên trang về “Xây dựng NTM” nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phản ánh các phong trào, giới thiệu những điển hình tiên tiến, mô hình mới về xây dựng NTM, ĐTVM.

Các cấp, các ngành chỉ đạo, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Phong trào hiến đất, góp công, góp của xây dựng NTM được đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn thửa đổi ruộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, xây dựng trang trại, gia trại, vườn cây, ao cá; thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội giúp nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 0,98%. Giai đoạn 2014-2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 62 tỷ đồng; MTTQ phối hợp vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 300 nhà đại đoàn kết; hằng năm, tặng gần 5.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Đặc biệt, từ năm 2020, trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Hữu Hưng cho biết: "Những năm qua, MTTQ các cấp đã thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM" và Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NMT” ngày càng sâu rộng, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, thực sự trở thành cuộc vận động chính trị - xã hội rộng lớn, mang tính toàn dân toàn diện, “hợp ý Đảng, lòng dân”.

Công tác xây dựng nếp sống văn hóa được gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, ở nhiều địa phương đã xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng.

Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đến nay, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM" ngày càng trở nên thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh của mỗi địa phương.

Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM có ý nghĩa, tác động xã hội sâu sắc, gắn việc phát huy sự đóng góp của người dân với phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội.

Những kết quả của cuộc vận động sẽ là động lực để nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: