Kinh Tế

Toàn tỉnh giải phóng mặt bằng gần 1.400 ha đất

Thứ Năm, 18/11/2021

Theo thông tin từ Sở TN&MT, năm 2021 toàn tỉnh phải thực hiện giải phóng mặt bằng cho 338 dự án, công trình phát triển kinh tế-xã hội, bao gồm 196 dự án chuyển tiếp và 142 dự án, công trình giao mới, với tổng diện tích cần thực hiện giải phóng mặt bằng gần 3.000. Riêng kế hoạch trong năm 2021 là hơn 1.000 ha.

Các lực lượng chức năng huyện Yên lạc cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp Minh Phương, thị trấn Yên Lạc.

Tính đến tháng 11/2021, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng gần 1.400 ha, đạt gần 47% kế hoạch được giao. Riêng kế hoạch năm 2021 dự kiến đạt trên 86% chỉ tiêu được giao.

Nguyên nhân kết quả GPMB chậm, không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài, phức tạp, các huyện, thành phố vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Mặt khác, UBND tỉnh có chủ trương sửa đổi, thay thế Quyết định số 35, ngày 15/8/2014 và Quyết định số 32, ngày 16/11/2015 ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vì vậy các địa phương có tâm lý chờ quy định mới nên việc thực hiện bị chậm.

Bên cạnh đó, cùng một lúc trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nhiều các dự án trọng điểm; lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế; vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ về đơn giá nên chưa có được sự đồng thuận của người dân…cũng là những nguyên nhân kéo chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: