Kinh Tế

Gần 23 nghìn khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 được hạ lãi suất dư nợ hiện hữu

Thứ Tư, 17/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Vĩnh Phúc nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại trụ sở, nơi giao dịch, các phòng giao dịch trực thuộc; đảm bảo an toàn, hoạt động ngân hàng thông suốt.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay, hàng chục nghìn khách hàng đã được các tổ chức tín dụng trên địa bàn hỗ trợ giảm lãi vay, cho vay mới với lãi suất ưu đãi... Ảnh: Thế Hùng

Đồng thời, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 22.881 khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được hạ lãi suất, dư nợ đạt 39.481 tỷ đồng; trong đó có 1.393 doanh nghiệp, 21.488 cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, lũy kế từ ngày 23/1/2020 đến nay, có 22.377 khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 được vay mới với lãi suất ưu đãi. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 127 khách hàng, dự nợ đạt 343 tỷ đồng.

Hồng LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: