Kinh Tế

Công tác giải phóng mặt bằng ước đạt hơn 86% kế hoạch năm

Thứ Tư, 17/11/2021

Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 338 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội (bao gồm 196 dự án chuyển tiếp và 142 dự án, công trình giao mới) với tổng diện tích cần thực hiện GPMB gần 2.995 ha. Trong đó, kế hoạch thực hiện GPMB trong năm 2021 là trên 1.038 ha. Ước tính cả năm 2021, kết quả GPMB được khoảng 900 ha, đạt 86,64% kế hoạch năm.

Phần tuyến chính dự án cải tạo, nâng cấp đường QL2B từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo I, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ hoàn thành 100% khối lượng.

Nguyên nhân kết quả GPMB chậm, không được như kỳ vọng là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến kéo dài, phức tạp, các huyện, thành phố vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; cùng một lúc trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nhiều các dự án trọng điểm; lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB còn hạn chế; vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ về đơn giá nên chưa có được sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi…

Mặt khác, UBND tỉnh có chủ trương sửa đổi, thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, vì vậy, các địa phương có tâm lý chờ quy định mới ra để thực hiện. (Hiện nay 2 quyết định trên đã được thay thế bởi quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 Ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.)

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: