Kinh Tế

Đảm bảo 100% nước thải trong khu, cụm công nghiệp phải được qua xử lý đúng tiêu chuẩn

Thứ Ba, 16/11/2021

Toàn tỉnh hiện có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ duyệt danh mục, tổng diện tích 5.228 ha, trong đó có 9 KCN đã thành lập với tổng diện tích gần 1.844 ha.

Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên có hạ tầng hiện đại, cảnh quan xanh, sạch đẹp.

100% các KCN được hình thành đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hoàn thành lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động để theo dõi, giám sát, truyền số liệu về Sở TN&MT và Bộ TN&MT.

Theo quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 32 CCN với tổng diện tích gần 690 ha. Tính đến tháng 8/2021, tỉnh đã thành lập, giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 16/32 CCN.

Song, cho đến nay, hầu hết các CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Việc xử lý nước thải ở khu vực này còn rất khó khăn do hạ tầng thu gom, xử lý nước thải còn thiếu đồng bộ, tình trạng đầu tư còn manh mún.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, chỉ đạo các nhà đầu tư đã được giao làm chủ hạ tầng các CCN khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống thu gom và xử lý chất thải; đồng thời, tham mưu lựa chọn và giao chủ đầu tư hạ tầng đối với các CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng còn lại trên địa bàn tỉnh, khắc phục các tồn tại, bất cập hiện nay.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: